Campaign Campaign

Vår reise mot bærekraftighet

Våre kunder er stolte av sine egendesignede almanakker og kalendere. Vi vil også at de skal være stolte av opprinnelsen og prosessene bak dem. Derfor streber vi etter å integrere et bærekraftperspektiv i alle deler av bedriften Personlig Almanakk og gi deg som kunde bedre valg for miljøets skyld.

Våre produkter

Våre produkter

On demand-trykk
Vi trykker bare den almanakken du bestiller. Derfor har vi ingen overproduksjon av produkter eller et stort lager med usolgte varer som samler støv og tar opp unødvendig plass.

Høy kvalitet
Et egendesignet produkt ønsker man ofte å beholde, og det er akkurat slik vi synes det bør være! Derfor velger vi materialer med omhu, slik at almanakken holder høy kvalitet og kan bevares som et personlig minne i lang tid.

Slik resirkulerer du almanakken enkelt!

Vårt papir

Vårt papir

Vårt 130-grams papir er av høyeste kvalitet og har Cradle to Cradle Certified®-sertifisering på bronsenivå. Denne merkingen betyr at vi ikke bare streber etter minimal påvirkning på jorden, men også aktivt arbeider for å ha en positiv miljøpåvirkning i produksjonen.
Papiret produseres på et Svanemerket papirbruk i Sverige og er miljøsertifisert i henhold til PEFC, ISO 14001, Paper Profile og EMAS. Vi ønsker at produktene våre skal vare lenge, så kvalitet er viktig for oss. Derfor har papiret vårt gjennomgått grundige tester for å sikre at det holder mål.

Vårt trykkeri i Sverige

Vårt trykkeri i Sverige

Vår samarbeidspartner trykker alle våre papirprodukter i hjertet av Sverige. De har ulike miljøsertifiseringer og jobber kontinuerlig med å utvikle nye metoder for å bli enda mer bærekraftige.

  • ISO 14001 - Miljøstyringssystem
  • ISO 12647 - Sertifisert Grafisk Produksjon
  • FSC - Forest Stewardship Council
  • Nordic Swan Ecolabel
  • 100% grønn energi - vind, vann og sol
  • Alt papiravfall fra produksjonen resirkuleres

Effektive leveranser

Effektive leveranser

Når det er tid for å sende pakkene, har vi bevisst valgt spesialdesignet emballasje som gir nok beskyttelse til produktene, samtidig som den minimerer unødvendig ekstra plass i pakkene - vi sender ikke luft!

Vi sender heller ikke med unødvendig informasjon, reklame, lapper osv, men forsøker å kommunisere det meste elektronisk.

Campaign

Hva vi gjør nå

Bli med oss på reisen mot bedre og mer bærekraftige valg, både når det gjelder produktene våre og prosessene våre, men også i hverdagen på Personlig Almanakk HQ!

Mindre plast
I samarbeid med ønskene fra kundene våre har vi gradvis redusert bruken av plast i produktene våre. Nå kan du velge å unngå plastlomme og linjal, eller velge en tynnere linjal for almanakken din. Vi har nylig også fjernet lamineringen av omslagene våre som en del av dette pågående arbeidet. Der det går og er realistisk velger vi bort individuelle plastembalasjer rundt produktene våre. For eksempel velger vi emballasje av papir i stede for cellofonposer eller lignende for mange av flerpakningene våre. Vi bruker også papir i stede for plast for å samle refill-sider og kort der standardløsningen er plastposer.

Bedre emballasje
For å sende alle våre A4-almanakker og familiekalendre bruker vi en emballasje i bølgepapp / wellpapp som er lett å resirkulere. For resterende bestillinger søker vi etter en emballasje som er mer miljøvennlig, men som samtidig beskytter produktene godt nok under frakten.

Mer bærekraftige samarbeidspartnere
Som en del av vårt arbeid med bærekraft har vi et nært samarbeid med et miljøsertifisert trykkeri; se mer informasjon ovenfor.

Giftfritt blekk
Vi bruker bare giftfri blekk når vi trykker almanakken din. Trykkfargene er helt fri fra flyktige løsningsmiddel, er vannbasert og Svanen-godkjente.

Personlig Almanakk HQ
Vårt hovedkontor ligger litt utenfor Uppsala, en by nord for Stockholm i Sverige. Kontoret ligger i en ombygd låve på landet. Her er all elektrisitet 100% fornybar, og for å fremme miljøbevissthet tilbyr vi bedriftssykler til medarbeidere som tar tog til kontoret. Vi har også ladestasjoner tilgjengelig for medarbeidernes elbiler.